Welkom bij Verloskundepraktijk Harlingen e/o
 
Woont u in Harlingen of in de omgeving van Harlingen dan bent u van harte welkom. U kunt bij ons terecht voor begeleiding van uw zwangerschap, bevalling en uw kraamtijd, maar ook voor kinderwens begeleiding.
Aanmelden en begeleiding

Wilt u zich aanmelden dan kunt u ons bereiken op 06 44385690. U spreekt dan direct met een van de verloskundigen en een eerste afspraak wordt gemaakt. Een verwijzing van de huisarts is hiervoor niet nodig (lees verder bij 'contact')

 
Wij geven tijdruimte aan onze zwangeren. Geen zorghaast, maar tijd genoeg voor vragen en persoonlijke begeleiding.
 
Verloskundepraktijk Harlingen is aangesloten bij de zorgcoöperatie Geboortezorg Bijeen. Een zorggroep van eerstelijns zorgprofessionals in de geboortezorg. Door kennis en krachten te bundelen werken wij aan toegankelijk, vrouwvriendelijke en veilige geboortezorg voor moeder en kind.
 
Wij gaan uit van de kracht van iedere vrouw. Door persoonsgerichte en vertrouwde begeleiding maakt zij haar eigen keuze. Daarom werken wij vraaggericht. In het proces van zwangerschap naar ouderschap zullen wij de vrouw, haar partner en de omgeving met betrokkenheid en op deskundige wijze begeleiden.
 
Ook bij vragen rondom een zwangerschap, bij twijfels over positief of negatieve zwangerschapstesten, bij miskramen en preconceptionele vragen, als u zwanger wilt worden kunt u bij ons terecht.
 

U kunt bij ons terecht voor:

 • Begeleiding van uw zwangerschap, bevalling en kraambed
 • Preconceptionele adviezen
 • Begeleiding als de zwangerschap anders loopt
 • Echo's 
 • Kraamzorg 'Kraamthuis Friesland'
 • Optimale begeleiding bij het geven van borstvoeding
 • Ruim geplande spreekuren op in principe iedere werkdag
 • Centering Pregnancy
 • Nazorg waaronder het afsluitende gesprek 6-8 weken na de bevalling
 • Een stuk extra zorg; u krijgt bij ons persoonlijke, professionele en veilige verloskundigezorg.  
 

Deskundigheid:

De Verloskundepraktijk Harlingen is WHO/UNICEF Borstvoeding gecertificeerd.
 
 • Als verloskundigen staan wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV. Dit betekent dat we werken volgens wetenschappelijk onderbouwde protocollen. Wij nemen deel aan cursussen, symposia en trainingen, bijvoorbeeld reanimatietrainingen. Zo blijven wij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
 • Door middel van cliëntenenquêtes evalueren wij ons werk om zodoende de zorg te verbeteren
 • Wij hebben een incidentenregistratie
 • Wij werken actief aan onze kwaliteit van zorg door het maken van minimaal 2 verbeterplannen per jaar.
 • De echoscopisten zijn gediplomeerd echoscopist en staan ingeschreven in het echo register.
 • Kraamthuis Friesland is aangesloten bij de Verloskundepraktijk Harlingen. Het kraambureau voldoet aan alle eisen van de zorgverzekeraars waaronder de HKZ. Kraamthuis is tevens WHO/UNICEF borstvoeding gecertificeerd.
 • Kraamthuis is lid van de geboortezorg coöperatie Geboortezorg Bijeen
 
We willen graag bijdragen aan de verloskunde in de toekomst en begeleiden studerende verloskundigen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit  aangeven. Wij zullen hier dan rekening mee houden.
 
Om de samenwerking in de zorgnetwerk te bevorderen nemen wij actief deel aan overlegstructuren waaronder VSV (verloskundig samenwerkingsverband) Leeuwarden en Sneek en het Centrum voor Jeugd en Gezin en overige genodigden. Tevens zijn de verloskundigen aangesloten bij de ITV [intercollegiale toetsing verloskundigen]
 
Geboortezorg Bijeen verloskundigen vormen de spil tussen de thuissituatie en het ziekenhuis en geven vorm aan een innoverende geboortezorg door integrale samenwerking met echografisten, kraamzorg, huisartsen, gynaecologen, kinderartsen, ambulancedienst, jeugdgezondheidszorg, psychologen, dietisten, homeopaten, mensendiecktherapeuten en fysiotherapeuten.

 

Voor onze visie leest u verder op deze site en op www.geboortezorgbijeen.nl en www.kraamthuis.nl

 

 

 
 
 
 


© Copyright 2014-2018  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio