Laatste zwangerschapsperiode
Van 37 tot 42 weken mag u onder begeleiding van de verloskundige thuis of in het ziekenhuis bevallen. Wanneer u voor een poliklinische bevalling kiest kunt u in het MCL in Leeuwarden of in het st. Antonius ziekenhuis in Sneek bevallen.
 
In eerste instantie beslist u waar u gaat bevallen, tenzij het direct duidelijk is dat een medische reden bevallen in het ziekenhuis noodzakelijk maakt. Tijdens de controles bespreken wij de plaats van de bevalling
 
U kunt uw wensen rondom de bevalling kenbaar maken tijdens de consulten.
 
In Nederland maken we onderscheid tussen zwangerschappen met en zonder medische indicatie.
 
Als uw zwangerschap normaal verloopt  en u hebt géén medische indicatie, dan begeleidt de verloskundige uw zwangerschap, bevalling en kraambed. Indien er zich complicaties ontwikkelen of dreigen te ontstaan dan zullen wij u door verwijzen naar de gynaecoloog in het MCL of het Antonius Ziekenhuis Sneek. Mocht de gynaecoloog de zorg overnemen dan zult u in het ziekenhuis bevallen.
 
Zonder medische indicatie, kunt u zelf beslissen of u thuis of in het ziekenhuis wilt bevallen. Wilt u met uw verloskundige in het ziekenhuis "poliklinisch"  bevallen dan zijn daar kosten aan verbonden. Aan het "huren"van een verloskamer zijn kosten verbonden, controleer of uw verzekeraar dit zal vergoeden
 
Dus:
 • heeft of krijgt u een medische indicatie dan valt u onder de zorg van de gynaecoloog. Hieraan zijn geen kosten verbonden mits u goed verzekerd bent.
 • wilt u poliklinisch bevallen met u verloskundige, dan valt de verloskundige zorg binnen de basiszorg verzekering en moet u de huur van de verloskamer zelf betalen tenzij uw aanvullende verzekering de kosten zal vergoeden
Per 01-01-2015 worden de kosten verlaagd voor de poliklinisch bevalling. Check uw polis a.u.b.
Bedenk dat u moet bevallen en niet iemand anders, u gaat dus daar bevallen waar u denkt  zich het prettigst te voelen. De mogelijkheid om van gedachte te veranderen blijft altijd bestaan. Ook als de bevalling begonnen is en wij nog van plek kunnen verandere
 
Waarom thuis
 • in uw eigen omgeving ben u waarschijnlijk meer ontspannen
 • hierdoor kan de bevalling soepeler verlopen
 • thuis is intiemer, zeker na de geboorte
 • het ziekenhuis bevordert medisch ingrijpen
 • in het ziekenhuis is er een grotere kans op infecties
 • uw partner voelt zich misschien vrijer thuis en kan daarom adequater ondersteunen
Uit verschillende onderzoeken waarbij gekeken werd naar de veiligheid tussen thuis bevallen of in het ziekenhuis blijkt iedere keer weer dat het thuis krijgen van je eerste kind net zo veilig is als het bevallen in het ziekenhuis. Voor het bevallen van je tweede kind of meer wordt zelfs thuis aangeraden.
 
 Waarom poliklinisch
 • uit het oogpunt van het gevoel van veiligheid
 • gynaecoloog en kinderarts zijn eventueel dichter bij
 • ruimtegebrek thuis voor de bevalling
 • het opzien tegen de rit naar het ziekenhuis mocht dat alsnog nodig zijn
 • geen geluidsoverlast voor de buren
 • geen rommel thuis na de bevalling
 • partner vind het prettiger
 
Mocht u vragen hebben of twijfelen over waar te bevallen dan zullen wij daar uiteraard uitgebreid over spreken.
U kunt ter voorbereiding op de bevalling het volgende lezen:
 


© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio