Cliënttevredenheidsonderzoek in de geboortezorg

Periode januari 2015 – maart 2015

Wij participeren samen met andere praktijken en ziekenhuizen uit de regio in het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland (ZeGNN). Dit samenwerkingsverband voert van januari – maart 2015 een Cliënttevredenheidsonderzoek uit.

Waarom dit onderzoek?
Zorgverleners willen voortdurend de kwaliteit van hun zorg verbeteren. Die kwaliteit wordt vooral bepaald door de uitkomsten: de gezondheid van u en uw kind. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe u de zorg heeft ervaren. In deze regio werken wij, gynaecologen MCL en AZS en kraamzorginstellingen hard aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Door een vragenlijst aan pas bevallen vrouwen voor te leggen over hun ervaringen met de zorg wordt onderzocht of dit bijdraagt aan tevredenheid bij cliënten.

Wat houdt het onderzoek jou in?
Allereerst wordt u door de kraamzorg gevraagd of u instemt met het invullen van een vragenlijst over hoe u de zorg heeft ervaren. Als u daar toestemming voor geeft, dan wordt uw e-mailadres gebruikt om u een e-mail te sturen met een link naar een website waarop u de vragenlijst digitaal kunt invullen. Het kost ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Vertrouwelijkheid van gegevens
Alle gegevens die in het kader van het Cliënttevredenheidsonderzoek verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Verzamelde gegevens worden losgekoppeld van uw naam en e-mailadres om anoniem te worden verwerkt. Niet-bevoegde buitenstaanders zullen geen inzage hebben in de persoonlijke gegevens. De mailgegevens worden uitsluitend gebruikt om u de link naar de vragenlijst te kunnen toesturen. In publicaties over het onderzoek zult u uw naam niet terugvinden.

Deelname
Wij zouden het zeer waarderen als u mee wilt doen aan het onderzoek. Door uw deelname draagt u bij aan kennis die de kwaliteit van zorg kan verbeteren. Indien u aarzelt en/of eerst meer informatie wilt, neem dan gerust  op met: Henk Groen, arts / onderzoeker en Projectleider Consortium ZeGNN: h.groen01@umcg.nl
© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio