Verloskundepraktijk Harlingen e/o
De praktijk heeft een samenwerkingsovereenkomst met Medisch Centrum Leeuwarden [MCL] en het Antonius Ziekenhuis Sneek

U kunt gedurende uw zwangerschap, bevalling en kraambed de volgende verloskundigen en echografisten treffen:

  • Sylvia von Kospoth
  • Suzanne van der Poel
  • Myriam Haverkamp, echografist
  • Karlien Springer, echografist
 

De Stichting "Zorg voor Borstvoeding" heeft de "Praktijk Verloskunde Harlingen" borstvoeding gecertificeerd
per 1 januari 2013.

 
  • MCL ZORGPLEIN HARLINGEN
  • STADSPRAKTIJK  HARLINGEN

    Pand Grote Kerkstraat Behandelkamer

 

Aanmelden en begeleiding

De bevalling begeleiden wij zowel thuis als poliklinisch in het ziekenhuis van MCL Leeuwarden of Antonius ziekenhuis Sneek

Wilt u zich aanmelden dan vragen wij u vriendelijk te bellen met de verloskundigen op 06 44385690 

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. 

Wij zijn aangesloten bij de koninklijke vereniging voor verloskundigen KNOV. Via deze beroepsvereniging zijn de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacy-reglement geregeld.

Verloskundige zorg is opgenomen in het basispakket en wordt vergoed door de verzekeraar.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site.© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio