Uitgangspunt

Zwanger zijn en bevallen is een bijzondere periode waarin iedere vrouw recht heeft op professionele veilige verloskundige zorg.

Wij staan voor kwaliteit van zorg, persoonlijke begeleiding en aandacht voor u en uw partner. De verloskundige is een vertrouwenspersoon met wie u zorgen kunt delen, vragen kunt stellen. Zij zal u preconceptioneel begeleiden en coachen en ondersteunen tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Met u een zorgpad en zorgplan maken en zorg dragen voor goed overleg met gynaecologen, huisartsen en andere specialisten.

Samen verantwoordelijk
Alle professionals vormen een netwerk om samen een zo gezond en veilig mogelijke zorg rond zwangerschap en geboorte te bieden. Wij maken in de regio bindende afspraken over kwaliteit, registratie, verantwoording en transparantie. Wij participeren actief  in verloskundige samenwerkingsverbanden,  iedere zwangere heeft een casemanager, wij maken zorgpad en een geboorteplan en komen op huisbezoek rond 34 weken zwangerschapsduur.

Tenslotte
De belangrijkste voorlichting vindt plaats in de spreekkamer, en zeker tijdens onze gesprekken. Daarnaast is het plezierig dat u thuis nog het e.e.a. kunt nalezen. Deze site en alle andere sites, de informatiefolders en informatiebijeenkomsten zijn bedoeld als aanvulling op onze gesprekken. Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie of van uw kindje kan veranderen. Dat uw gezondheidssituatie, klachten en vragen niet omschreven zijn op deze site of in informatiefolders en mogelijk ook niet besproken tijdens informatiebijeenkomsten.

KNOV/Klachtenregeling
Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Vereniging voor Verloskundigen (KNOV). Via deze beroepsvereniging zijn de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacy-reglement geregeld.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site.

 © Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio