Evidenced-based medicine
Binnen de ketensamenwerking wordt de verloskundige zorg evidenced based geboden.

Evidence-based medicine (EBM, 'geneeskunde op basis van bewijs') is het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de benadering, begeleiding en evt. behandeling van de zwangere en haar [on]geboren kind. Dit alles gegeven de stand van de (medische) wetenschap van dat moment.

Evidence-based medicine is voornamelijk gebaseerd op resultaten die zijn verkregen uit gecontroleerde klinische onderzoeken. Hierin wordt altijd de voorgeschiedenis van de zwangere en haar familie meegenomen.
© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio