Geboortezorg BijEen Verloskunde & Kraamzorg
Anders dan bij de concurrerende kraamzorgaanbieders is Kraamthuis verbonden aan de Verloskundepraktijk Harlingen en het Verloskundig Centrum Sneek. De verloskundigen hebben weloverwogen gekozen voor de visie Geboortezorg BijEen. Door de medezeggenschap hebben de verloskundigen invloed op het kraamzorg beleid en wordt er gezamenlijk gewerkt aan een eigentijdse en betrouwbare zorg rondom zwangerschap en geboorte, een visie die gedragen wordt en aansluit bij de landelijke ontwikkelingen in de geboortezorg. 

Kraamthuis is bestuurlijk vernieuwend opgezet en is een niet commercieel kraambureau. Er heerst géén managerscultuur, géén meervoudige top met bestuurders en géén bonusstructuur. Zorginvesteerders passen niet in de cliëntgerichte zorgfilosofie. De verloskundige geeft, door middel van haar begeleidende rol, leiding aan de organisatie van Kraamthuis, zij zal toezien zonder van bovenaf te delegeren, zij staat als spil midden in de organisatie, én als verantwoordelijk begeleider en zorgverlener centraal in de keten geboortezorg.

Organisatievisie
Voor deze actuele organisatievisie is bewust gekozen medio 2011. Het is ontwikkeld op verzoek van kraamverzorgenden door de verloskundige Sylvia von Kospoth van de Verloskundepraktijk Harlingen.

Sylvia von Kospoth:  " ik ben ervan overtuigd dat de geboortezorg moet mee bewegen met maatschappelijk vernieuwende inzichten die onze afstandelijke samenleving, samenwerking- en zorgklimaat gaan veranderen. Een maatschappij waar wij gezamenlijk verantwoordelijk zullen zijn voor o.a. mensgerichte zorg waaronder de geboortezorg. Als verloskundige heb ik de verantwoordelijkheid om naar gevoelens van ergernis in de geboortezorg, dikwijls voortvloeiend uit financieel-economische druk, discommunicatie en regelgeving van bovenaf, te luisteren en er iets aan te doen. Ik heb geprobeerd zo objectief mogelijk de geboortezorg te analyseren, waar te nemen wat er op het gebied van verloskunde en kraamzorg, voor zowel de cliënten én de zorgverleners, denkende aan o.a. organisatiestructuur, verminderde kwaliteit van zorg, wijze van kennisoverdracht, stress, werkdruk en te weinig uitdaging e.d., verbeterd kon worden. Ik wilde een betrouwbare, innovatieve samenwerking opzetten tussen verloskundigen en kraamverzorgenden. Het gezamenlijke doel: cliëntgerichte zorg, het bevorderen van gezondheid voor de cliënt maar óók voor de zorgverlener, de persoonlijke benadering, het stimuleren van wederzijdse interesse onder zorgverleners en het aanspreken op elkaars talenten, essentieel voor een kwalitatief sterke samenwerking met de zwangere/kraamvrouw centraal!

Kortom; een kanteling aanbrengen in onze mentaliteit van denken, doen en samenwerken, het versterken van de menselijke waarde. Een aantrekkelijk en gezond geboortezorg klimaat bijeen, waar de kwaliteit van zorg aan moeder & kind met deskundigheid, enthousiasme, vertrouwen en empathie, gezamenlijk gegeven kan worden. Geboortezorg wat zich direct vertaalt in gezondheidswinst."

Teamwork
Teamwork en saamhorigheid, het geven en nemen van verantwoordelijkheid, zelf corrigerend, oprechte communicatie en denken in ontwikkeling en groei, het direct kunnen doorvoeren van nieuwe inzichten en ruimte bieden voor individuele ontplooiing bij kraamverzorgenden, zijn bepalend voor zowel de kwaliteit van zorg als ook de goede werksfeer bij Kraamthuis. Hierdoor staat het signaleren van symptomen bij ziekte/vroegsignalering en veiligheid Moeder & Kind hoog aangeschreven bij Kraamthuis en biedt deze vernieuwende kraamzorg organisatie een uitdagende werkomgeving aan kraamverzorgenden. Praktisch werpt onze geboortezorg visie ook dagelijks vruchten af, zo kent Kraamthuis nauwelijks ziekteverzuim onder kraamverzorgenden en geen oplopende kosten door extra uren kraamzorg.

De kraamverzorgende wordt als uniek gezien met specifieke kwaliteiten en specialisaties. De kraamverzorgende is de kraamkundige en assistent van de verloskundige en wordt op haar deskundigheid aangesproken.

De verloskundezorg en kraamzorg is duidelijk, inzichtelijk en sluit prachtig op elkaar aan. Iedere zorgverlener neemt zijn/haar verantwoordelijkheid en voelt zich gesteund door het team. De cliënt wordt persoonlijke begeleiding en verzorging gegeven met in acht nemen van alle ketenafspraken en naleving protocollen.

Door deze gezonde, toegankelijke actuele geboortezorg visie, komt de cliënt vanzelfsprekend direct centraal te staan. Het zorgt voor een optimaal, verfrissende samenwerking tussen cliënt, kraamverzorgenden en verloskundigen. De cliënt ervaart de open communicatie, ontspannen en inspirerende mentaliteit onder zorgverleners. Zij voelt het vetrouwen waardoor tevens de gezonde levensstijl wordt bevorderd en haar zelfredzaamheid gestimuleerd.

De verloskundigen en kraamverzorgenden zijn goed in staat om door deze gezamenlijke samenwerking in de geboortezorg, het verloskundig zorgpad en kraamzorgplan perfect op uw wensen aan te laten sluiten.

Verloskundepraktijk Harlingen© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio