Gezond oud worden, begint in de baarmoeder
Vrouwen moeten gezonder aan een zwangerschap beginnen. Dit vraagt proactieve benadering van de zorg rond zwangerschap en geboorte. Het betekent vooraf de best mogelijke condities voor een eventuele zwangerschap creëren en niet afwachten totdat zich tijdens de zwangerschap of bevalling risico’s voordoen. U bent van harte welkom voor een persoonlijk advies en informatie voorafgaande aan uw zwangerschap.Het belang van embryonale gezondheid maakt de algemene beschikbaarheid van preconceptiezorg noodzakelijk.
 
Een preconceptioneel consult
De eerste drie maanden van een zwangerschap zijn heel belangrijk voor het verdere verloop hiervan. Het is een fase waarin vrouwen zich vaak nog niet bewust zijn van het feit dat ze zwanger zijn. Helaas kunnen schadelijke invloeden al in een heel vroeg stadium ernstige gevolgen hebben. Tijdige informatie, al voor de conceptie, is dus van groot belang. Preconceptioneel advies omvat het reeds voor de conceptie verstrekken van informatie aan aanstaande ouders, over mogelijk te nemen maatregelen, die de gezondheid van moeder en kind kunnen bevorderen. Deze informatie betreft algemene relevante onderwerpen zoals de leeftijd van de aanstaande moeder, schadelijke gevolgen van roken en alcoholgebruik en effecten van foliumzuur. Daarnaast gaat het om meer op een individu gerichte onderwerpen zoals medicijngebruik, mogelijke gevolgen van een chronische aandoening bij de aanstaande moeder, problemen bij een eerdere zwangerschap en erfelijke aandoeningen.
 
Voorafgaand aan de zwangerschap
Het overgrote deel van de kinderen wordt gezond geboren; 3 tot 5 procent komt ter wereld met een aangeboren afwijking. Een afwijking kan ontstaan door erfelijke invloeden of door invloeden van buiten. Bij veel aandoeningen gaat het om een combinatie van beide. Vaak blijft onduidelijk wat de oorzaak is geweest.
Als kinderwensers al voor de zwangerschap weten dat ze een verhoogd risico lopen, kunnen ze een keuze maken. Een keuze voor onderzoek tijdens, of zelfs voor de zwangerschap. Of voor een alternatieve manier om zwanger te worden – met zaad of een eicel van een donor bijvoorbeeld. Zo kunnen ze de kans op een kind met een erfelijke afwijking verkleinen. Accepteert u het risico, dan kunt u zich voorbereiden op een kind dat misschien een aandoening heeft. Het is zinvol om voor het zwanger worden te checken of u een verhoogd risico loopt om een kind met een aandoening te krijgen. 
 
Bijvoorbeeld vitaminen:
Een goede voeding is tijdens de zwangerschap extra belangrijk. Gedurende de gehele zwangerschap is uw kind afhankelijk van de voeding die u gebruikt. Dat betekent niet dat tijdens uw zwangerschap "voor twee" gegeten moet worden. Wel is het van belang gezond en gevarieerd te eten. Behalve foliumzuur is het tijdens de zwangerschap niet nodig extra vitaminen en/of mineralen te slikken als u gevarieerd eet. Wanneer u toch behoefte heeft om vitaminen te slikken gebruik dan  alleen vitaminen die speciaal voor zwangere vrouwen zijn.Vitamine A is een van de weinige vitaminen die wel schadelijk is voor de  zwangerschap. Vitamine A zit vooral in lever en leverproducten. Wees dus voorzichtig  hiermee, één boterham per dag mag, meer niet! Verdere informatie vind u op de volgende tabbladen.


© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio