Ketenzorg
Binnen de verloskundige zorgketen richten wij ons op op een vloeiende samenwerking. Als zwangere zult u merken dat er duidelijk afspraken zijn gemaakt omtrent uw verloskundigezorg met de gynaecologen van het Medisch Centrum Leeuwarden en het Antonius Ziekenhuis Sneek en met de klinisch verloskundigen, als ook de specialismen waaronder het POP Team MCL en AZS, de JGZ en of OKC, huisartsen, kraamzorginstellingen waaronder Kraamthuis Noord-West Friesland, kinderartsen, diëtisten, fysiotherapeuten.
 
VSV
De hoofdtaak van het verloskundig samenwerkings verband [VSV] is afspraken maken over de kwaliteit van zorg voor zwangeren, pasgeborenen en kraamvrouwen. Afspraken maken over de organisatie van de zorgketen, over wie, hoe en wanneer, verantwoordelijk is voor de zorg
Samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en kinderartsen verbetert de kwaliteit van de verloskundige zorg. Eén van de manieren om deze samenwerking vorm te geven is het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Dit zijn plaatselijke samenwerkingsverbanden van verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorginstellingen waaronder o.a. Kraamthuis Noord-West Friesland.
Doel van de samenwerking is om afspraken te maken over bijvoorbeeld verwijzen en terugverwijzen van cliënten, het vertalen van landelijke richtlijnen naar de lokale situatie en afspraken te maken over verantwoordelijkheden, het opstellen van protocollen. Het maken van geïntergreerde afspraken over low-, medium- en high care tevens a.h.v. de verloskundige indicatie lijst [de VIL] en in samenwerking met de kraamzorg. Het bespreken van zorgpaden over bijvoorbeeld; niet vorderende ontsluiting, omgaan met pijn, zwangerschapssuiker/Diabetes Gravidarum en sociale problematiek/indicaties, nazorg na de bevalling.Het presenteren van casuistiek.
 
Evidenced-based medicine
Binnen de ketensamenwerking wordt de verloskundige zorg evidenced based geboden.
Evidence-based medicine (EBM, 'geneeskunde op basis van bewijs') is het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de benadering, begeleiding en evt. behandeling van de zwangere en haar [on]geboren kind. Dit alles gegeven de stand van de (medische) wetenschap van dat moment.
Evidence-based medicine is voornamelijk gebaseerd op resultaten die zijn verkregen uit gecontroleerde klinische onderzoeken. Hierin wordt altijd de voorgeschiedenis van de zwangere en haar familie meegenomen.
 
Zorgmail
De Verloskundepraktijk Harlingen communiceert ook via Zorgmail en Zorgdomein [per 06- 2015] ZorgMail en Zorgdomein verbindt zorgverleners en maakt elektronische communicatie mogelijk tussen zorginstellingen. ZorgMail is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar en wordt gebruikt binnen alle disciplines van de zorg. De wet- en regelgeving omtrent bescherming van de privacy wordt in acht genomen. 
 
Samen verantwoordelijk
Alle professionals vormen een netwerk om samen een zo gezond en veilig mogelijke zorg rond zwangerschap en geboorte te bieden. Wij maken in de regio bindende afspraken over kwaliteit, registratie, verantwoording en transparantie. Wij participeren actief  in verloskundige samenwerkingsverbanden,  iedere zwangere heeft een casemanager, wij maken zorgpad en een geboorteplan en komen op huisbezoek rond 34 weken zwangerschapsduur..


© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio