Kraamzorg
Kraamzorg heb je nodig als je bevalt, wettelijk ben je verplicht om 24 uur kraamzorg af te nemen. Ook als je poliklinisch bevalt is het belangrijk dat je dit hebt geregeld bij je zorgverzekeraar en het kraamburo. Kraamzorg wordt betaald uit de AWBZ.
 
In de thuissituatie assisteert de kraamverzorgster tijdens de bevalling. In het kraambed verzorgt zij moeder en kind. Zij gift tips over en voeding en verzorging van de baby en voert de nodige medische controles uit. Zij heeft nauw overleg met de verloskundige.
 
De kraamverzorgsters zijn borstvoeding gecertificeerd.
De verloskundige zal je informatie geven over de verschillende mogelijkheden en keuzes. Vraag het niet te vroeg aan maar maak een weloverwogen keuze want het kraambed is een erg belangrijke periode.
Direct aan de praktijk verbonden is:
 
Kraamverzorgenden
Een goede start
Kraamthuis geeft jou en je baby de best mogelijke start. We werken met een enthousiast team met zeer goed opgeleide kraamverzorgenden. Er is een intensieve en gezellige samenwerking van onze kraamverzorgsters en jouw verloskundige(n). De zorg wordt zoveel mogelijk op maat gegeven, toegespitst op jouw specifieke behoeften.
 
De rol van de kraamverzorgende
Het brengen van rust, ritme en harmonie
De kraamverzorgende levert een essentiële bijdrage aan de kracht en het vertrouwen van jonge moeders en hun baby’s tijdens een hele kwetsbare cruciale periode:het kraambed. De kraamverzorgende zal haar best doen om van de kraamweek in alle opzichten een succes te maken. De taken van de kraamverzorgende zijn veelzijdig en daarom niet altijd gemakkelijk. Tijdens de eerste dag zal zij de sfeer zo goed mogelijk proberen aan te voelen om beter te weten bij wat voor aandacht en zorg het kraamgezin het beste gebaat is. Elke kraamvrouw is weer anders en heeft haar eigen wensen en problemen. De kraamverzorgende heeft de flexibiliteit om zich iedere keer weer opnieuw aan een nieuw gezin en een nieuwe sfeer aan te passen.
 
Het jonge ouderschap
De kraamverzorgende zal de kraamvrouw begeleiden bij de start van het jonge ouderschap. Het begeleiden van de borstvoeding en het bewaken en stimuleren van het proces van hechting is daarbij een belangrijk onderdeel van haar taak. Daarnaast is het brengen van rust, ritme en harmonie in het kraambed iedere kraamdag weer opnieuw een uitdaging. Haar geduld en vertrouwen kunnen de kraamvrouw soms over moeilijke momenten heen helpen.
De benadering van de kraamverzorgende kan een voorbeeld zijn en draagt bij aan het zelfvertrouwen van de kraamvrouw. Dat lukt het beste in de eigen omgeving. Thuis is immers alles vertrouwder en gemakkelijker. Omdat de kraamverzorgende thuis te gast is, zal ze zich gemakkelijk aanpassen. Als de kraamverzorgende een gezin van een collega overneemt zal ze zich eerst goed laten informeren alvorens aan het werk te gaan.
 
Zware kraamnachten
De kraamnachten zijn soms zwaar! In de vroege ochtend staat de enthousiaste kraamverzorgster op de stoep. Als de ouders de hele nacht wakker zijn geweest omdat de baby veel huilde en ze weten niet goed meer wat te doen, dan is het heerlijk dat 's ochtendsvroeg de kraamverzorgende weer aan de rand van je bed staat en even bij je komt zitten om te horen over de afgelopen nacht.
De kraamverzorgende straalt vertrouwen uit. Het zijn juist vooral de kleine dingen die de zorg van de kraamverzorgende zo effectief, steunend en uniek maken.
 
JGZ
OKC/Consultatiebureau of moeder en kind zorg
Nadat wij de zorg rondom de eerste 10 dagen hebben afgesloten, dragen we de zorg over aan de huisarts en het consultatieburo. Er neemt automatisch iemand van het consultatieburo (ook wel ‘de ouder en kind zorg’ genoemd) in de tweede week na de bevalling contact op voor een huisbezoek. Daarna wordt u uitgenodigd om elke de maand langs te komen op het buro.
 
http://www.ggdfryslan.nl/sjablonen/2/infotype/webpage/view.asp?objectID=3000


© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio