Aanmelden bij de Praktijk Verloskunde Harlingen
Bent u zwanger en/of is de zwangerschapstest positief of twijfelt u over een eventuele zwangerschap, heeft u vragen rondom kinderwens, dan kunt u direct een afspraak maken bij ons. Wij zullen u dezelfde week nog zien.

Een vroege intake betekent gezondheidswinst voor moeder en kind.

Wij houden van korte lijnen dus geen onnodige assistentes. Maak een afspraak direct bij de verloskundige en stel uw vragen. Bel 06 44385690

De 1e controle afspraak
Het 1e bezoek is uitgebreid: wij  stellen vragen over uw gezondheid, die van uw partner, uw familie, uw medische geschiedenis, uw leefomstandigheden en eventuele voorgaande zwangerschap(pen) en bevalling(en). Wij geven informatie over het verloop van de zwangerschap, voedings- en leefadviezen. U krijgt een formulier om bloed te prikken en uw bloeddruk wordt gemeten en BMI berekend. Een afspraak voor de termijnecho wordt gemaakt en u krijgt informatie over Prenatale screening indien u dit wenst.

Vertrouwen
Het is van wezenlijk belang dat u gedurende uw zwangerschap, bevalling en kraambed, vetrouwen heeft in uw verloskundige, dit vertrouwen hangt niet af van het feit of het een makkelijke of moeilijke periode was. Het succes van de bevalling wordt bijvoorbeeld vooral bepaald door het gevoel dat u alles heeft gedaan om uw baby veilig ter wereld te brengen en dat u daarbij liefdevol bent geholpen door vakbekwame professionals. Het maakt niet uit hoe u uiteindelijk bevalt: thuis, in het ziekenhuis met een hulp van de gynaecoloog of eventueel een ruggenprik, zelfs een keizersnede kan een prima keuze van bevallen zijn. Met deze instelling willen wij u graag begeleiden.

De goede samenwerking met de gynaecologen van het Medisch Centrum Leeuwarden en het Antonius Ziekenhuis in Sneek ligt hieraan ten grondslag.

Contact

Praktijk Verloskunde Harlingen
MCL Zorgplein 2e verdieping

Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen
M 06 44385690

T 0517 433716

Kraamthuis Friesland
MCL Zorgplein 2e verdieping

Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen
M 06 44385690

T 0517 433716

Aanmelden bij de Praktijk Verloskunde Harlingen© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio