Centering Pregnancy en ketensamenwerking
Gezond gedrag vóór en tijdens de zwangerschap komt uw zwangerschap, de bevalling en de gezondheid van uw kindje ten goede. Naast alle bestaande prenatale, natale en postnatale controles biedt de Verloskundepraktijk Harlingen in nauwe samenwerking met Kraamthuis Noord West Friesland en genodigden uit de keten, de zwangeren CenteringPregnancy aan.

 
Centering Pregnancy
zorg waarbij de zwangerschapsinformatie en controles uitgebreid worden met extra tijd en aandacht binnen een groepsbijeenkomst. Het opdoen van kennis, het bespreekbaar maken van vragen over de zwangerschap, geboorte en kraambed, over ; wat doet de verloskundige eigenlijk, de ketenzorg, kraamzorg, erkenning, borstvoeding etc.

Gedurende de bijeenkomsten maakt u kennis met de kraamverzorgende en andere zwangere vrouwen met ongeveer dezelfde zwangerschapsduur als ook met bevallen vrouwen. Sprekers van de JGZ, klinisch verloskundigen en gynaecologen worden tevens uitgenodigd.

CenteringPregnancy is een methode om ervaringen met anderen te delen hiervan te leren en meer betrokken te worden bij uw verloskundige zorg.

Door deze bijeenkomsten kunt u meer vertouwen in uwzelf ontwikkelen, uw zwangerschap, de bevalling en rol als moeder. Tevens is aangetoond dat deze vorm van zorg bijdraagt aan het voorkomen van vroeggeboorte mogelijk door de toegankelikheid die deze vorm biedt.

Er zijn geen kosten aan verbonden en de verloskundigen zullen u uitnodigen deel te nemen.

Aansluitend aan alle bijeenkomsten is het bekende Kraamcafe MCL Zorgplein Harlingen.© Copyright 2014-2018  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio