Eerste controle
Bij zwangerschap wordt u via uw huisarts verwezen voor een eerste afspraak bij de verloskundige, ook kunt u direct een afspraak maken en wordt de huisarts op de hoogte gesteld van uw in inschrijving in de Praktijk voor Verloskunde Harlingen.

Het eerste bezoek
Tijdens het eerste bezoek bespreken wij uw gezondheid, de gezondheid van uw partner en de beide families.Gezondleefgedrag en hoe u eventueel ongezonde leefpatronen zou willen veranderen. U krijgt een casemanager, één verloskundige die samen met u een de eerste stappen van uw zorgpad bespreekt en dit pad verder gaat uitwerken. Uw bloeddruk wordt gemeten en via het uitwendig onderzoek wordt eventueel de grootte van uw baarmoeder bepaald.

Wij bespreken en documenteren: 

 • uw persoonsgegevens [adres, verzekering, BSN e.t.c.]
 • eventuele vorige zwangerschappen en bevallingen en verloop kraambedden 
 • U krijgt informatie over o.a. voeding, leefgewoontes, gebruik van medicijnen etc.
 • de prenatale screening en eventuele erfelijkheid
 • het  staandaard bloedonderzoek
 • informatie over ketenzorg en samenwerkingsverbanden met gynaecologen, klinisch verloskundigen, JGZ en anderen
 • Borstvoeding versus kunstvoeding
 • kraamzorg
 • het verloop van de vaste controles
 • en natuurlijk berekenen wij de uitgerekende "aterme"datum en krijgt u informatie over de termijnecho.

Voor 12 weken zwangerschap is het nauwelijks mogelijk om de harttonen van het kindje te beluisteren. Het is dan simpelweg te vroeg in de zwangerschap. 

Termijnecho:
Voor 12 weken vindt meestal de termijnecho plaats en wordt er een 'zekere' uitgerekende datum bepaald. Bij meer dan 3 dagen verschil met onze berekende datum zullen we de termijnecho datum aanhouden.

Bij de eerste controle afspraak zal de verloskundige je door verwijzen naar de echografist voor het maken van deze termijnecho.

Wat wordt er onderzocht bij het standaard bloedonderzoek:

 • Bloedgroep en rhesusfactoren, Rhesus D en c
 • Irregulaire antistoffen
 • Hemoglobinegehalte [Hb]  - is er sprake van bloedarmoede?
 • Hepatitis B  [geelzucht] - virusinfectie van de lever
 • Lues [syfilis] - seksueel overdraagbare aandoening
 • HIV 1 en 2 - dit virus kan de ziekte aids veroorzaken

Indien de zwangerschap normaal verloopt kom je:

 • tot 24 weken om de 4 á 6 weken
 • van 24-29 weken om de drie weken
 • van 30-36 weken om de twee weken
 • van 36-38 weken iedere week
 • vanaf 38-42 á 3 dagen

Vevolgcontroles
Het aantal controles hangt af van het verloop van uw zwangerschap. We bespreken uw vragen en staan stil bij uw ervaringen en wensen  Er is tijd genoeg om uw klachten te bespreken en adviezen te geven. Zonodig maken spreken wij een extra consult af. Bij ieder controle wordt in ieder geval;

 • uw bloeddruk gemeten
 • uitwendig de grootte van de baarmoeder bepaald en daarmee de groei van het kind
 • de hartslag van het kindje gehoord
 • de ligging van de het kind bepaald
 • zonodig uw urine gecontroleerd
 • op indicatie uw glucose [suikergehalte] in het bloed bepaald
 • bij Rhesus D en Rhesus c negatieve zwangeren wordt bij 27 weken bloedafgenomen voor bepaling Rhesus D antistoffen en of Rhc antistoffen.
 • bij ieder zwangere wordt bij 30 weken het Hb/ijzer in het bloed bepaald 
 • bij 36 weken de aankomende bevalling besproken en krijgt u hielprik informatie en belinstructies mee.

Als er reden is voor extra onderzoek, kunt u verwezen worden naar uw huisarts of de gynaecoloog, dietist, internist, psychiater, fysiotherapeut of andere specialisten uit de ketenzorg.

In een enkel geval zal de gynaecoloog besluiten uw zwangerschap, bevalling en/of kraambed te begeleiden.

In alle gevallen zullen de verloskundigen altijd contact met u blijven houden.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site.
© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio