Wilt u uw ongeboren kind laten onderzoeken?

U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening.

Er zijn twee soorten onderzoek: screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho. Deze onderzoeken zijn niet verplicht. U beslist zelf of u ze wilt.

 

COUNSELING PRENATALE SCREENING

Aansluitend op het intakegesprek volgt een counselingsgesprek over onderzoeken die je kunt laten verrichten naar de gezondheid van jou baby. Tijdens dit gesprek komen verschillende aspecten aan bod, o.a. geloofsovertuiging wat mogelijk een rol kan spelen in jullie besluitvorming. Voor hulp bij jullie keuze;

https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/

 

Combinatietest:

Met de combinatietest wordt vroeg in de zwangerschap onderzocht of er een verhoogde kans is dat je kind Downsyndroom heeft. Tevens wordt ook de kans op trisomie 13 en 18 (dit zijn zeldzame chromosomale afwijkingen) berekend. De verloskundige bespreekt met je wat de combinatietest inhoudt en ondersteunt je om te beslissen of je deze wel of niet wilt.

De test bestaat uit een combinatie van 2 onderzoeken:

  • een bloedonderzoek tussen de 9 en 14 weken zwangerschap
  • een nekplooimeting bij de baby rond 12 weken zwangerschap

Dit gebeurt met een echo die gemaakt wordt in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de nekplooi van de baby gemeten. De nekplooi is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans is dat de baby Downsyndroom heeft.

Het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor jou of je kind.

De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met jouw leeftijd en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen hoe groot de kans is op een kind met Downsyndroom. Het onderzoek geeft geen zekerheid. Naast de kans op Downsyndroom geeft de uitslag van de combinatietest ook informatie over de kans op Patausyndroom (trisomie 13) en Edwardssyndroom (trisomie 18). Wil je deze informatie niet weten, dan moet je dit vooraf melden.

Bij een verhoogde kans op een kind met Downsyndroom kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen. Het vervolgonderzoek kan bestaan uit een: NIPT- test (bloedtest), vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Soms wordt een uitgebreide echo gedaan. Bij een vlokkentest en een vruchtwaterpunctie bestaat een kleine kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Dit komt voor bij 3 tot 5 van de 1000 onderzoeken.

NIPT:

NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test en bestaat enkel uit een bloedonderzoek. De NIPT werd vanaf 1 april 2017 beschikbaar voor alle zwangeren.

 

 © Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio