SEO of 20 weken echo
SEO-Structureel Echografisch Onderzoek  : deze echo is een uitgebreide 'medische' echo waarmee een aantal stucturele afwijkingen van uw kindje vastgesteld kunnen worden.
Deze SEO is opgenomen in de basisverzekering en wordt dus vergoed.
 
Dit structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd wordt ook wel de 20 weken echo genoemd. Tussen 18-20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.
Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:
  • open ruggetje;
  • open schedel;
  • waterhoofd;
  • hartafwijkingen;
  • breuk of gat in het middenrif;
  • breuk of gat in de buikwand;
  • ontbreken of afwijken van de nieren;
  • ontbreken of afwijken van botten;
  • afwijkingen aan armen of benen.
De 20-weken echo is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van uw kind en is geen 'pretecho'
 
20-weken echo
 
Het onderzoek
De 20-weken echo gaat op dezelfde manier als de meeste andere echo’s tijdens uw zwangerschap. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 
U krijgt de uitslag direct na de echo. Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek  de GUO 'geavanceerd ultrageluidonderzoek'. Voor een GUO zullen wij u doorverwijzen naar het MCL
 
Betrouwbaarheid 20 weken echo
Hoe groot is de kans dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft, ontdekt wordt? Dit is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 25 tot 50 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking.
 
Let op
De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien. 
 
Voordelen 20 weken echo
Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kunt u zich voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen. Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.
 
Nadelen 20 weken echo
Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.
Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. U wordt gevraagd terug te komen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt.Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.
 
* Voorafgaand aan alle onderzoeken en uw keuze voor eventueel een van de onderzoeken bieden wij u een counselingsgesprek aan. Dit geldt voor alle zwangeren. Het counselingsgesprek wordt vergoed vanuit het basispakket en heeft geen gevolgen voor uw eigen risico.
 
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site.
 


© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio