Prenatale diagnostiek 2015


Per 1 januari 2015 zijn er een aantal veranderingen ten aanzien van de vervolgonderzoeken; de vlokkentest en de vruchwaterpunctie.
De directe toegang tot een ingreep voor vrouwen van 36 jaar en ouder vervalt
 
Vrouwen met een trisomie in de voorgeschiedenis of een verhoogde risico bij de combinatie test ( maar met een NT kleiner dan 3,5 mm) komen direct in aanmerking voor NIPT [zie deze site]
 
De kosten van vervolgonderzoek vallen onder het basispakket van de zorgverzekering, maar kunnen ten kosten gaan van het eigen risico.
 
Zwangere vrouwen komen in aanmerking voor vervolgonderzoek na een verhoogde kans bij de combinatietest of bij een medische indicatie. Bij twijfel zullen wij contact opnemen met met het PND-centrum.
 
De informatie over de vergoedingen wijzigt regelmatig. Wij wijzen u erop ook zelf alert te blijven en bij vragen contact op te nemen met u zorgverzekeraar.
 
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site.


© Copyright 2014-2018  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio