Vervolgonderzoek -> Prenatale diagnostiek
 
 
De NIPT test
De NIPT (de afkorting staat voor Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test, waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht in een laboratorium. In het bloed van de moeder is ook DNA (erfelijk materiaal) van het kind aanwezig.  Dit DNA is afkomstig van de placenta (moederkoek). Met de NIPT kan dit DNA van het kind worden onderzocht op trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardsyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom). Het laboratorium onderzoekt dan of er teveel DNA van de chromosomen 21, 18 en 13 aanwezig is. Te veel DNA van deze chromosomen is een sterke aanwijzing voor trisomie 21, 18 of 13 bij het ongeboren kind.
 
Voordeel NIPT test
NIPT heeft als voordeel dat bij de meeste zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een trisomie 21, 18 of 13 ná de combinatietest of vanwege een andere medische reden, geen vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) meer nodig is als uitslag van de NIPT niet-afwijkend is. Daardoor kunnen die vrouwen de kans op een miskraam vermijden. De kans op een miskraam bij een  vlokkentest of vruchtwaterpunctie is 3 tot 5 op de 1000 testen.
Voor sommige vrouwen zal de keuze voor NIPT echter een extra test betekenen omdat een afwijkende uitslag van de NIPT, om zekerheid te krijgen, bevestigd moet worden met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.
Wilt u meer informatie over de combinatietest en prenatale screening op downsyndroom? Kijk dan op www.rivm.nl/downscreening.
Wilt u meer informatie over de vlokkentestof over de vruchtwaterpunctie? Kijk dan op www.prenatalescreening.nl.
Betrouwbaarheid NIPT test

De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat de test bij zwangere vrouwen met een verhoogde kans na de combinatietest het volgende kan aantonen:
 • meer dan 99 op de 100 (99%) van de ongeboren kinderen met trisomie 21
 • 97 op de 100 (97%) van de ongeboren kinderen met trisomie 18
 • 92 op de 100 (92%) van de ongeboren kinderen met trisomie 13
De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Echter, bij een afwijkende uitslag kan het voorkomen dat het kind toch geen trisomie heeft. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag.

De meeste uitslagen zijn niet-afwijkend. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein (kleiner dan 1 op 1000) dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. Als zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een trisomie de NIPT laten doen en de uitslag is niet-afwijkend, is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie niet meer nodig.
 
Wilt u de algemene informatiefolder over de TRIDENT studie en NIPT lezen  www.meerovernipt.nl
Wilt u meer informatie over de combinatietest en prenatale screening, prenatalediagnostiek Kijk dan op; www.rivm.nl/downscreening en  erfolijn@erfocentrum.nl
 
 
Wie komt in aanmerking voor de NIPT
De criteria om voor NIPT in aanmerking te komen binnen de TRIDENT-studie worden regelmatig aangepast. Wij zullen dit zo goed mogelijk proberen te volgen, u informeren en zonodig doorverwijzen naar het MCL Leeuwarden.
 
 
Zwangeren komen in aanmerking voor NIPT binnen de TRIDENT-studie
 • bij een verhoogde kans op een kind met een chromosoomafwijking:
 • op basis van de combinatietest,
 • vanwege een kind met trisomie 21/18/13 of een andere numerieke chromosomale   aandoening in de voogeschiedenis
 • vanwege dragerschap van een gebalanceerde translocatie van chromosomen 21/18/13
 
De zwangere moet dan wel voldoen aan de volgende criteria:
 • leeftijd vrouw ≥ 18 jaar,
 • vitale eenling of monochoriale tweeling zwangerschap,
 • zwangerschapsduur ≥ 10 weken,
 
En er mag geen sprake zijn van een:
 • meerling graviditeit (waaronder vanishing twin),
 • echoscopische afwijkingen, waaronder Nekplooimeting ≥ 3,5 mm,
 • bestaande maternale maligniteit.
Vrouwen die niet onder de criteria van de Trident-studie vallen en die per se NIPT willen kunnen wij hiervoor naar het buitenland verwijzen op eigen kosten.
 
* Voorafgaand aan alle onderzoeken en uw keuze voor eventueel een van de onderzoeken bieden wij u een counselingsgesprek aan. Dit geldt voor alle zwangeren. Het counselingsgesprek wordt vergoed vanuit het basispakket en heeft geen gevolgen voor uw eigen risico.
 
 Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site.


© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio