Vervolgonderzoek/ Prenatale diagnostiek

Als uit de combinatietest en/of NIPT een verhoogde kans blijkt. Bij een medische indicatie. Wordt vergoed vanuit basispakket. Kan gevolgen hebben voor het eigen risico.

Met vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) kan met zekerheid worden vastgesteld of uw kind Downsyndroom, Edwardssyndroom of Patausyndroom heeft. Het vervolgonderzoek bestaat uit één van de volgende twee onderzoeken: de vlokkentest of de vruchwaterpunctie.

Vlokkentest
De vlokkentest is een vorm van prenataal onderzoek. Dit onderzoek wordt ook wel gedaan als vervolgonderzoek na de combinatietest, als de uitslag van dat onderzoek een verhoogde kans was.
Met de vlokkentest kan onderzocht worden of het ongeboren kind een chromosoomafwijking, een DNA afwijking of een stofwisselingsstoornis heeft. De meest voorkomende afwijking aan de chromosomen veroorzaakt Downsyndroom. 
 
Onderzoek
Er wordt een beetje weefsel van de moederkoek uit de baarmoeder weggenomen. Dit weefsel ziet er vlokkig uit; vandaar de naam vlokkentest. Het wegnemen van het weefsel kan op twee manieren gebeuren: via de vagina of via de buikwand.
De vlokkentest wordt gedaan tussen de 11 en 14 weken zwangerschap
Voor- en nadelen van een vlokkentest

Voordelen
  • Het onderzoek kan in 98 tot 99 van de 100 gevallen zekerheid geven of uw kind wel of niet een chromosoomafwijking heeft.
  • Het onderzoek vindt vroeg in de zwangerschap plaats, en de uitslag is relatief snel bekend. Als u besluit de zwangerschap af te laten breken, kan dit vaak via vacuüm-curettage. Hierbij wordt de baarmoeder met een dun slangetje leeggezogen.
Nadelen
  • Een vlokkentest brengt een kleine kans op een miskraam met zich mee. Deze kans is ongeveer vijf op de 1000 onderzoeken.
  • In vergelijking met de vruchtwaterpunctie is de kans op een onduidelijke uitslag van chromosoomonderzoek na een vlokkentest groter. Deze is 10 tot 20 per 1000 onderzoeken vergeleken met twee per 1000 onderzoeken na een vruchtwaterpunctie.
  • In vergelijking met de vruchtwaterpunctie is er een iets grotere kans op een miskraam.
  • Een vlokkentest vindt vrij vroeg in de zwangerschap plaats. Soms worden hierbij chromosoomafwijkingen gevonden in een zwangerschap die enkele weken later toch in een spontane miskraam zou zijn geëindigd. U komt dan voor de moeilijke beslissing te staan om de zwangerschap wel of niet af te laten breken, terwijl een miskraam u deze moeilijke beslissing had bespaard. Hier staat tegenover dat de oorzaak van de miskraam soms onduidelijk blijft als er geen vlokkentest is gedaan. Het bepalen van de oorzaak is van belang omdat dit veel kan zeggen over de kans op meer miskramen bij toekomstige zwangerschappen.
 * Voorafgaand aan alle onderzoeken en uw keuze voor eventueel een van de onderzoeken bieden wij u een counselingsgesprek aan. Dit geldt voor alle zwangeren. Het counselingsgesprek wordt vergoed vanuit het basispakket en heeft geen gevolgen voor uw eigen risico.
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site.


© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio