Stuitligging
Aan het eind van de zwangerschap ligt 3-4% van de baby’s in een stuitligging. Dat wil zeggen met de billetjes in het bekken van de moeder en het hoofdje boven. Er zijn verschillende type stuitligging:


volkomen stuit  -  half onvolkomen stuit  -  onvolkomen stuit

Een baby in stuitligging heeft consequenties voor het verdere verloop van de zwangerschap en de bevalling. Omdat er bij stuitligging iets meer kans is op complicaties zal de bevalling plaatsvinden in een ziekenhuis onder leiding van een gynaecoloog.

Wat te doen als je baby in stuit ligt?

Er zijn een paar opties:
U kunt wachten tot het kindje spontaan draait naar een hoofdligging. Als bij 35-36-37 weken dit niet is gebeurd, dan zal de verloskundige de zorg overdragen aan de gynaecoloog. De mogelijkheid die een kindje heeft om zelf te draaien, is van meerdere factoren afhankelijk: o.a. de ruimte in uw buik, het type stuitligging, de termijn van de zwangerschap, de indaling in het bekken.

 • U kunt kiezen voor een uitwendige versie. Gespecialiseerde verloskundigen kunnen van buitenaf met de handen op uw buik proberen om het kindje te keren. Voor een versiepoging zullen wij u doorverwijzen naar het MCL of het AZS. Alvorens u gekozen heeft voor de poging en de versie gedaan zal worden, krijgt u uitvoerig informatie en worden er controles gedaan om uw gezondheid en die van de baby in kaart te brengen. Een uitwendige versie is een veilige en effectieve manier om een kindje in hoofdligging te krijgen. Het slagingspercentage is van meerdere factoren afhankelijk: o.a. of het je eerste kindje is of niet, de ruimte in uw buik, de grootte van de baby, etc.
 • Soms wordt er geprobeerd om met acupunctuur een baby te draaien. Door een behandeling met Moxa wordt de baby gestimuleerd om meer te bewegen en zichzelf om te keren. De effectiviteit van deze behandeling is niet voldoende bewezen.

Uw keuze
Als uw kindje in stuitligging ligt, dan kunt u vaak zelf kiezen of u natuurlijk wilt bevallen of via een geplande keizersnede. Maak deze keuze altijd in overleg met uw gynaecoloog en vraag hem/haar om advies. Probeer u niet teveel te laten leiden door wat mensen in uw omgeving zeggen of op internet. Maak uw eigen keuze. Neem hierbij de volgende overwegingen mee:

 • uw toekomstige kinderwens
 • Het verloop van eventuele eerdere bevallingen
 • Het type stuitligging
 • De grootte van de baby
 • Het gevoel van veiligheid dat u heeft bij een vaginale bevalling of bij een keizersnede
 • Het advies van uw verloskundige en/of gynaecoloog

Bevallen van een kindje in stuitligging
Ten opzichte van een bevalling in hoofdligging heeft een geboorte in stuitligging iets meer risico’s. Echter een vaginale bevalling is mogelijk, zeker als het een onvolkomen stuitligging betreft.

Bij een bevalling in stuitligging is het nodig dat de bevalling goed in de gaten wordt gehouden. De gynaecoloog zal middels CTG de hartslag van de baby bewaken en zal tijdens de bevalling controleren of de weeënkracht en de ontsluiting optimaal zijn. Wanneer dit niet het geval is zal er alsnog een keizersnede worden verricht.

Bij een stuitligging zullen wij u doorverwijzen naar de gynaecologen, zij zullen u voorlichten en verder begeleiden zodat u een weloverwogen keuze kunt maken en natuurlijk kunt u met ons uw keuze of twijfels bespreken.

Wat kunnen de gevolgen zijn van een keizersnede?
Moederlijke gevolgen van een keizersnede:

 • langdurig herstel
 • meer kans op infectie
 • meer kans op overmatig bloedverlies
 • meer kans op blaas- en darmproblematiek
 • Bij een volgende bevalling (door het litteken in de baarmoeder) meer kans op complicaties zoals scheuren van de baarmoeder, overmatig bloedverlies, ingegroeide placenta.

Kinderlijke gevolgen van een keizersnede:

Meer kans op infectie

 • Soms snijwondjes of andere geboorte gerelateerde aandoeningen
 • Als bij een volgende baby de baarmoeder scheurt dan is dat heel gevaarlijk voor dat kindje (acute foetale nood)

Na de geboorte
Een stuitligging kan een geringe invloed hebben op de heupontwikkeling van de baby. Er is daardoor een iets hogere kans op heupdysplasie. Er wordt geadviseerd om 3 maanden na de geboorte een echo te laten maken van de heupjes van de baby. De huisarts of meestal het consultatiebureau zal u hiervoor dooverwijzen.

Tenslotte
De belangrijkste voorlichting over de stuit, versiepogingen, keuze vaginalebevalling of keizerssnede, vindt plaats in de spreekkamer, tijdens onze gesprekken of tijdens de consulten bij de gynaecoloog.

Vaak is informatie op internet niet juist of niet volledig. Probeer daarom niet te veel te ‘googlen’. Betrouwbare informatie over stuitligging en de uitwendige versie is te vinden via:© Copyright 2014-2019  Verloskunde Harlingen | Website Best Reclamestudio